Co należy wiedzieć o ocenie stanu budynku?
Autor: Michał dnia 13th czerwiec 2019
| 234 wyświetleń

ocena stanu technicznego budynku

W momencie gdy decydujemy się przykładowo na remont domu czy też mieszkania, podczas którego będziemy zmieniać jakiś element konstrukcyjny budynku, urząd będzie żądał od nas oceny stanu technicznego budynku. Jest to absolutnie warunek konieczny. Z czym jednak się to wszystko wiąże i jak wygląda to w praktyce?

Czym jest opinia techniczna?

Taka ocena stanu technicznego budynku, może mieć formę opinii technicznej. Co to oznacza? Taka opinia jest wystawiana na podstawie dokonanych oględzin oraz po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, która jest dostępna. Taka opinia zazwyczaj jest wydawana przez profesjonalistę. Warto jednak mieć świadomość tego, że w tym przypadku, diagnoza zazwyczaj jest wynikiem doświadczenia danej osoby, a więc nie zawsze jest ona jednoznaczna.

Co to jest ekspertyza techniczna budynku?

Inną formę oceny stanu technicznego budynku, jest natomiast ekspertyza techniczna. Taka ekspertyza jest również przeprowadzana przez fachowca, jednak obejmuje znacznie szersze działania, niż tylko bazowanie na doświadczeniu. Podczas takiej ekspertyzy wykonuje się chociażby pomiary ugięć, różnych przemieszczeń konstrukcji i wykonuje się niezbędne obliczenia. Taka ekspertyza nie jest zatem wynikiem samego doświadczenia, a poparta jest wieloma dowodami oraz obliczeniami. Trwa ona zatem dłużej, jest dokładniejsza, a jej cena jest wyższa. Wykonanie opinii jest dużo prostsze, dlatego zatrudnić można do tego zadania inżyniera budowlanego bądź też technika budowlanego. Jeśli jednak chcemy by wykonana została ekspertyza, wówczas najlepiej jest zgłosić się do doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego. Kim jest rzeczoznawca budowlany? To osoba, która posiada dyplom uczelni wyższej, oczywiście technicznej. Taka osoba musi posiadać uprawnienia budowlane oraz oczywiście uprawnienia rzeczoznawcy. A jak takie uprawnienia można zdobyć? Są one nadawane przez wojewodę wtedy, gdy zostanie udokumentowana przynajmniej pięcioletnia praktyka zawodowa. Taka praktyka musi zostać odbyta po zdobyciu uprawnień budowlanych i należy również uzyskać pisemną opinię, która rekomenduje wiedzę oraz doświadczenie. Taka opinia musi zostać wystawiona przez przez dwóch rzeczoznawców budowlanych, którzy mają taką samą specjalność. Nie jest zatem łatwo zostać rzeczoznawcą budowlanym co upewnia w tym, iż ekspertyzy są bardzo dokładne i wykonywane przez osoby doświadczone, mające odpowiednią wiedzę. Każdy rzeczoznawca posługuje się pieczątką, na której znajduje się jego numer identyfikacyjny, po którym można zweryfikować jego tożsamość. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://www.foveotech.pl/strefa-zawodowca/porady-techniczne/ocena-stanu-technicznego-budynku-przed-remontem-porady-eksperta