Na czym polega przewiert pilotażowy?
Autor: Bartłomiej Kowalczyk dnia 6th czerwiec 2016
| 631 wyświetleń

Przewiert pilotażowy – jedno z podstawowych pojęć używanych przy okazji przeprowadzania horyzontalnych przewiertów sterowanych. Na czym polega istota przewiertu pilotażowego? Czego używa się do tego typu przewiertów? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w tym artykule!

Przewierty sterowane są szczególnym typem prac prowadzonych pod ziemią, zapewniających możliwość poprowadzenia wszelkiego rodzaju sieci instalacji. Bardzo dużą rolę odgrywają w całej operacji przewierty pilotażowe, które wykonywane są w pierwszej fazie przewiertów.Za pomocą wiertnicy o mniejszej średnicy specjaliści od przewiertów wykonują pilotażu trasy, jaką mają biec finalne przewierty. To właśnie nazywamy przewiertem pilotażowym – pierwszy przewiert o mniejszej średnicy, wskazujący trasę zgodną z dokumentacją całego projektu. Przewiert pilotażowy wykonany powinien być zgodnie z założeniami całej operacji oraz dokumentacji załączonej do projektu, gdyż kolejnym etapem jest poszerzenie go przy zastosowaniu szerszej wiertnicy, idącej kierunkiem wyznaczonym przez przewiert pilotażowy.

Maszyny do przewiertów

Obecnie do wykonywania przewiertów horyzontalnych używa się maszyn o najwyższej jakości, jednak na uwagę zasługuje wiertnica, która używają jest w przewiertach pilotażowych. Posiada ona bowiem specjalną sondę, która umożliwia kierowanie wiertłem i manewrowanie pod powierzchnią ziemi. To z kolei umożliwia specjalistom korygowanie i kontrolowanie całego przebiegu wykonywania przewiertu.Przewiert pilotażowy jest jednym z najważniejszych etapów w całym procesie przewiertów sterowanych, z jego pomocą jesteśmy w stanie zweryfikować przewierty i ich zgodność z dokumentacją oraz dokonanie niezbędnych korekt w projekcie w przypadku napotkania jakichkolwiek trudności, nie uwzględnionych w dokumentacji.