Praktyczne zastosowanie przewiertów sterowanych w projektach
Autor: Bartłomiej Kowalczyk dnia 10th lipiec 2016
| 574 wyświetleń

Sterowane przewierty horyzontalne są popularną metodą przeprowadzania sieci wszelkiego rodzaju pod ziemią, szczególnie w miejscach, gdzie ingerencja koparki i rozkopywanie powierzchni podłoża są zabronione lub po prostu niemożliwe. Dlatego coraz więcej biur projektowych uwzględnia w swoich pracach wykonywanie przewiertów metodą HDD.

Angielska nazwa – Horizontal Directional Drilling, czyli horyzontalne przewierty sterowane określa specyficzny rodzaj procesu polegającego na wykonaniu przewiertu podziemnego, ułatwiającego prowadzenie sieci gazowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych, w momencie gdy rozkopanie podłoża jest znacznie utrudnione. Może być to przykładowo spowodowane występowaniem prac na terenie zielonego terenu, objętego ochroną lub silnie zurbanizowanym terenem miasta, na którym wjazd sprzętu oraz prowadzenie prac jest praktycznie niemożliwe. Na niektórych terenach wystąpić może przez prace także utrudnienie ruchu, co jest niewyobrażalne w przypadku prac projektowych prowadzonych na drogach ekspresowych lub autostradach – w tym przypadku także preferowane jest wykonywanie horyzontalnych przewiertów sterowanych.Przewierty sterowane są przyjazne dla środowiska, ingerują w środowisku w minimalnym stopniu, a to także ma wpływ na częstość wybierania takich rozwiązań i uwzględnianiu ich w dokumentach projektowych. Bardzo ważną i dużą zaletą jest oczywiście czas realizacji, który w przypadku przewiertów jest bardzo krótki, szczególnie przy zastosowaniu najlepszego rodzaju maszyn dostępnych do takich operacji.