Czym są przewierty sterowane?
Autor: Piotr dnia 10th sierpień 2016
| 1263 wyświetleń

Współcześnie żyjemy w czasach, gdzie następuje nieustanny rozwój gospodarczy, technologiczny oraz postępuje ciągła urbanizacja terenów. Ludność zamieszkuje wciąż coraz większe obszary, a wokół ich domów buduje się nowe drogi, ulice, szkoły, ogrody oraz jeszcze inne obiekty, które ostatecznie tworzą razem ze sobą kolejne osiedle mieszkaniowe. Wraz z tym rozwojem mogą pojawiać się różne przeszkody o charakterze naturalnym, a także tym industrialnym, których autorem jest człowiek. Rozbudowa aglomeracji wiejskich, z których powstają ostatecznie wysoko rozwinięte miasta jest procesem dość trudnym do przeprowadzenia bez żadnej ingerencji w środowisko. Pamiętając o jego ochronie, wciąż powstają nowe możliwości i sposoby na urbanizację terenów, która może przejść bez nadmiernej szkody w środowisko naturalne.

Jednym z takich problemów, których rozwiązanie może wymagać powstania i opracowania nowych sposobów i technologii, jest doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjne, energetyczne oraz gazowej do nowych mieszkań oraz obiektów mieszkalnych. Bez tych mediów, współcześnie już raczej trudno wyobrazić sobie codzienne życie. W stworzeniu ich ciągłości przeszkodzić mogą nam naturalne przeszkody, którymi są rzeki, tory kolejowe, drogi, ogrody, obszary chronione oraz jeszcze wiele innych. Współcześnie jednak znalazło się nowe rozwiązanie, które pozwoliło uniknąć gromkiego rozkopania tereny. Nie dość, że oszczędza środowisko naturalne to w dodatku może wygenerować znacznie mniejsze koszty, niż tradycyjne rozkopanie, stworzenie połączeń instalacyjnych, a następnie sprzątanie naruszonego terenu.

przewiert-hddTym sposobem okazały się przewierty sterowane, które może zaoferować już nie jedna firma na rynku. Jest to nowa technologia horyzontalnych przewiertów sterowanych, która niweluje koszty związane z przywróceniem stanu naruszonego terenu w czasie przebudowy czy remontów. Do takich kosztów można było dotychczas zaliczyć na przykład naprawdę dróg, asfaltów, kostki brukowej, przesadzanie drzew i roślin wieloletnich oraz plantowanie terenu i rekonstrukcja terenów zielonych.

Z pewnością do największych zalet, jakie mają takie przewierty sterowane, jest fakt, że z ich użyciem nie ma najmniejszej potrzeby rozkopywania powierzchni gruntu, wówczas gdy niezbędne jest ułożenie rur do kanalizacji czy wodociągów, a także stworzenie innych instalacji. Obecnie przewierty sterowane są coraz częściej w procesach urbanizacyjnych obszarów wiejskich, a także do zagospodarowania nowego terenu, także tego, który jest objęty ochroną.